welkomaanmeldenspellentheorieinfocontact
melodie kiezen
melodiepuzzel
melodisch dictee
intervallen
toonladders
noten in de G-sleutel
noten in de F-sleutel
noten in de altsleutel
in de tenorsleutel
vallende toetsen
maatstrepen
ritme kiezen
rimepuzzel
ritmisch dictee
ritme tikken
 
7) Noten noteren in de f-sleutel

Voor Vlamingen: do re mi fa sol la si doVoor Vlamingen do re mi fa sol la si do